Doba čtení:55 s

Slatinice

Dnešní dvojčata Stanislava Štýse zachycují povrch výsypky lomu Slatinice v těsném sousedství Mostu po nasypání, což ukazuje černobílý snímek z roku 1972. Na barevné fotografii z roku 2008 je už vidět výsledek intenzivní vinohradnické rekultivace.

Lom Slatinice byl založen v roce 1958. V roce 1963 byl přejmenován na Důl Bohumír Šmeral. Nacházel se na jihozápadní straně vrchu Ressl. Na východní straně byl ohraničen Čepirožskou výsypkou a na jižní straně zabíral území bývalé obce Slatinice, která byla před postupem lomu zlikvidována, stejně jako obec Hořany na východním okraji lomu.

Důl byl otevírán jako účelový pro těžbu energetického uhlí k zásobování elektrárny Mělník. Lom byl vyuhlen v červnu 1986. Vyuhlený lom byl využit jako výsypný prostor pro lom Vršany.

V roce 1969 skončil provoz na Čepirožské výsypce a celý prostor vnějších převýšených výsypek závodu Šmeral byl uvolněn pro rekultivaci.

3b
Výsledek intenzivní vinohradnické rekultivace výsypky lomu Slatinice v roce 2008. Foto: Stanislav Štýs
Povrch výsypky lomu Slatinice v těsném sousedství Mostu po nasypání v roce 1972. Foto: Stanislav Štýs