Nadkritické elektrárny

Každý obor má svůj hit. Pro výrobu elektřiny z uhlí by jím stále mohly být tzv. nadkritické technologie.

Nejde o technologii neznámou. Myšlenka je postavena na lepším ovládnutí klíčových konstrukčních parametrů tepelných elektráren, kterými jsou tlak a teplota generované páry, a tím zlepšit jejich účinnost. Většina dnešních elektráren stále pracuje v tzv. podkritickém režimu, tj. s tlakem nižším, než je kritický tlak vody – cca 22 MPa. Nadkritické kotle využívající práškové uhlí nebo fluidní spalování uhelného prachu dokážou vyrobit páru s nadkritickými hodnotami. Tím se zvýší účinnost výroby elektřiny z cca 38 % na 45 %. Vzrůstají ovšem nároky na kvalitu materiálu kotle, turbíny, trubek i ventilů, který musí odolat vysokým tlakům a teplotám. Rostou tedy o něco i investiční náklady.

Čtěte také:
Mohly by si uhlí a euro v Česku rozumět?
Zaplatíme si vlastní blackout?

Nejde o technologii mrtvou, která by se nevyvíjela. Výzkum pokračuje v konstrukci elektráren ultra nad kritických parametrů, kde by se teplota páry blížila až 700°C. Účinnost takového procesu je odhadována přes 50%.

V návaznosti na výše uvedené lze říci, že nezbývá než uskutečnit větší nasazení těchto elektráren v praxi. Na začátku této dekády byla představa Mezinárodní energetická agentury (IEA) o tom, jak tyto elektrárny vstoupí do života, podle grafu č.1 Je otázkou nakolik se očekávání mohou naplnit. Na Evropu se nelze totiž asi tolik spoléhat, i když projekty takových elektráren i zde stále žijí. Nicméně Evropa klade velký důraz na celkové snížení spotřeby uhlí, zdá se bez ohledu na způsob jeho využití, a jeho náhradu jinými zdroji. Elektrárny nadkritických parametrů se budou stavět patrně spíše v Asii, jak o tom spekuluje výhledy IEA na grafu č.2.

Ani u nás se již do nových tepelných elektráren nepouštíme, nicméně jedna elektrárna takového druhu bude existovat, vlastně je již ve zkušebním provozu. Jedná se o nový zdroj v Ledvicích patřící společnosti ČEZ, s výkonem 660 MW, parametry přehřáté páry 27,3 MPA/600°C, parametry přihřáté páry 4,9 MPA/610°C a s celkovou účinností cca 47%.

Jak je vidět hodně asi závisí na přístupu a politice, nakolik bude možno ještě využít možností, které uhlí dává.

Graf č.1: Představa Mezinárodní energetické agentury o možném budoucím uplatnění nových účinnějších technologií při výrobě elektřiny z uhlí ze začátku této dekády.

Zdroj: IEA

Graf č.2: Představa Mezinárodní energetické agentury o možném budoucím uplatnění nových účinnějších technologií při výrobě elektřiny z uhlí ze začátku této dekády

Zdroj: IEA

Odkazy – doplněk:

https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/HELE_Foldout_A3_2ndProofs.pdf

https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEO2017SpecialReport_SoutheastAsiaEnergyOutlook.pdf ,

Mohlo by vás zajímat:
VIDEO: Jak se rodí kolosy na čtyřech kolech
Největší bagr na světě udělal kariéru ve filmu
VIDEO: Extrémní golfové hřiště na korbách náklaďáků