Pomoc pro méně zkušené řidiče

Smyslem iMC je, aby se obsluha plně soustředila na přesnou skrývku a transport materiálů. Foto: komatsu.com

Jeden z hlavních problémů, jemuž čelí současný průmysl, je nedostatek kvalifikovaných operátorů pro obsluhu náročných strojů. Nové technologie inteligentního řízení strojů Komatsu pod názvem Intelligent Machine Control (iMC) by tento problém mohl vyřešit. Umožňuje totiž vyšší míru přesnosti v kombinaci se zvýšenou produktivitou i u pracovníků-řidičů, kteří nemají tolik zkušeností.

Touto technologií Komatsu vybavila v současnosti žací stroje a buldozery, ale nabízejí se další možnosti. Cílem je poskytnout vyšší produktivitu ve srovnání s běžnými stroji. Smyslem iMC je, aby se obsluha plně soustředila na přesnou skrývku a transport materiálů a nezdržovala se posuzováním, zda je výkop přiměřený co do hloubky i plošné velikosti. Přesnost skrývky totiž efektivně sleduje kontrolní systém, takže obsluha může zvyšovat výkon i produktivitu práce.

Čtěte také:
VIDEO: Jak složit bagr za 90 vteřin
VIDEO: Největší hydrostatický buldozer na světě

„Jedním z klíčových požadavků na nové technologie řízení byla snaha zvýšit produktivitu i odstranit problémy s určitým nedostatkem dovedností nových pracovníků,“ říká Aaron Marsh, manažer technologického vývoje Komatsu.

Systémem iMC jsou vybaveny buldozery D61EXi-23, D65EXi-18, D85EXi-18 a D155AXi-8 i rypadlo PC210LCi-10, které sdílejí některé společné funkce. Základem je automatizované ovládání lžíce a radlice. Všechny součástky, které jsou nutné pro iMC, jsou zabezpečené proti poškození, vandalismu i krádeži. Díky vyšší míře automatizace, například vypnutí ovládání při dosažení minimální vzdálenosti rypadla, je zaručeno, že požadované činnosti jsou prováděny rychleji a přesně, a nemusí se opakovat.

Systém iMC se skládá z antén GNSS a senzorů. Například na podvozku je namontovaná inerciální řídicí jednotka, která měří polohu a pohyb stroje na svahu. Snímače jsou i na hydraulickém válci, takže řídicí jednotka přesně sleduje polohu lžíce či radlice. Procesory iMC využívají plně integrovaný globální navigační satelitní systém 3D GNSS s řadou senzorů na pásech a rypadle.

K dispozici jsou čtyři různé režimy ovládání a kontroly, což umožňuje obsluze přizpůsobit výkon různým činnostem včetně hloubení a transportu, rozprostření skrývky a konečné úpravy.  Podle Aarona Marshe má technologie iMC celou řadu výhody. Práce se stroji je rychlejší a přesnější, skrývku není nutné opakovat a zpřesňovat, využití strojů je efektivnější, díky paměti iMC se urychluje průzkum i kontrola přesnosti provedených výkopů, technologie má nižší provozní náklady, sníženou spotřebu paliva a větší dostupnost stroje.

Mohlo by vás zajímat:
VIDEO: Liebherr – vzpoura strojů
Největší bagr na světě udělal kariéru ve filmu
Jak se rodí kolosy na čtyřech kolech