Doba čtení:2 m, 0 s
V Ústeckém kraji se vyrobilo loni nejvíce elektrické energie v ČR. Foto: wikipedia.org

Na výrobě elektřiny se loni v Ústeckém kraji podílelo nejvíce hnědé uhlí, vyrobilo se z něj 81 procent elektřiny v regionu. Meziročně jeho podíl na výrobě elektrické energie vzrostl o 3,5 procentního bodu. Na druhém místě skončil plyn s podílem 12,3 procenta. Obnovitelné zdroje byly v kraji využity k výrobě 6,4 procenta elektřiny.

Vyplývá to z informací zveřejněných krajskou pobočkou Českého statistického úřadu (ČSÚ). V Ústeckém kraji se vyrábí více než čtvrtina elektrické energie v ČR.

Ústecký kraj je krajem s nejvyšším instalovaným výkonem elektrárenských soustrojí ze všech krajů. Na celkovém instalovaném výkonu ČR se kraj podílel 25 procenty. Nárůst celkového instalovaného výkonu v kraji byl zapříčiněn zvýšením instalovaného výkonu fotovoltaických elektráren o 1,1 megawatt, uvedl ČSÚ na webu.

Nejvyšší podíl na celkovém instalovaném výkonu Ústeckého kraje měly parní elektrárny (podíl 76,7 procenta), následovaly paroplynové elektrárny (16,2 procenta). Fotovoltaické elektrárny měly podíl 3,1 procenta, větrné 1,7 procenta a vodní 1,5 procenta.

Uhlí či štěpka zachraňují města

V Ústeckém kraji se vyrobilo loni nejvíce elektrické energie v ČR, meziročně vzrostl objem vyrobené elektřiny o 2,1 procenta. Druhé největší množství elektřiny bylo vyrobeno v Jihočeském kraji a na třetím místě skončila Vysočina.

Struktura obnovitelných zdrojů energie využívaných k výrobě elektřiny se v jednotlivých krajích liší. Na celorepublikové úrovni se v roce 2021 nejvíce elektřiny vyrobilo podle statistiků z biomasy (25,3 procenta). Biomasa byla i nejčastěji využívaný obnovitelný zdroj energie (OZE) k výrobě elektřiny i v Ústeckém kraji, z celkového množství OZE v kraji tvořila biomasa skoro polovinu. Druhým nejčastějším OZE byla voda, která byla využita k výrobě 23,2 procenta elektřiny v kraji. Méně byly využity větrné elektrárny a fotovoltaika, které se na výrobě elektřiny z OZE v kraji podílely 11,3 respektive 10,2 procenta. Bioplyn byl pak využit k výrobě pouze 5,5 procenta elektřiny vyrobené z OZE. Biologicky rozložitelný komunální odpad se podle ČSÚ na severu Čech k výrobě elektřiny v tomto období nevyužil.

V roce 2021 bylo v Ústeckém kraji evidováno 222 377 odběratelů zemního plynu, což je 7,9 procenta z celkového počtu evidovaných odběratelů v ČR. Z pohledu struktury jednotlivých odběratelů jsou domácnosti největší skupinou odběratelů zemního plynu, a to jak v Ústeckém kraji, tak v celé republice.