Kdo je expert na energetiku?

Podle Greenpeace může pozici experta na enegteiku obsadit i člověk bez původního formálního vzdělání v daném oboru. Ilustrační foto: pixabay.com

Mysleli jste si, že za ekologické organizace mluví opravdoví odborníci? Při pohledu na inzeráty té největší z nich – Greenpeace – je zřejmé, že to tak není. Jakou váhu pak můžou mít jejich názory?

Již od května hledá, prostřednictvím svého webu, česká pobočka Greenpeace „experta/expertku na energetiku“. Tedy někoho, kdo energetice opravdu rozumí. Protože jen takový člověk může vést s energetiky fundované debaty o tom, co je a co není možné. Jen takový člověk také může politikům, které se snaží ovlivnit, podávat úplné a objektivní informace.

Čtěte také:
Úspory přinesou zvýšení spotřeby
Česko stojí na energetické křižovatce

Samozřejmě, že nikde není psáno, že expert nemůže udělat chybu, nebo podávat neobjektivní a neúplné informace, aby dosáhl svého. Ostatně právě aktivisticky založení klimatologové a další vědci z celého světa se proslavili tím, jak manipulovali s údaji o klimatických změnách, když nadhodnocovali svá zjištění, aby předpovídané dopady oteplování byly v médiích ještě dramatičtější. Ale přeci jen, lidem, kteří jsou skutečnými experty, věří ostatní snadněji. Protože věří, že o dané problematice opravdu hodně vědí.

Jenže nic z toho u Greenpeace neplatí. Alespoň ne v jejich inzerátu, na který se můžete podívat zde. Že po uchazeči o pozici energetického experta nechtějí vzdělání v oboru, nemusí být problém. Protože expertem se člověk může stát i bez původního formálního vzdělání v daném oboru. To připouští i slovníkový výklad slova. Ale napsat – na posledním místě výčtu požadavků – že „orientace v segmentu energetiky bude vítanou výhodou“ jde daleko za rámec významu termínu expert/expertka na energetiku. Protože to znamená, že onu pozici nakonec může obsadit i člověk, který o energetice ví jen to, že má něco společného s elektřinou.

Samozřejmě i takový člověk se může časem o energetice naučit první poslední a za nějakou dobu být skutečným expertem. Ale to bude jistě trvat déle než jeden rok, na který je pozice experta u Greenpeace vypsána.

Lze se tedy nadít, že místo obsadí někdo, kdo se rád učí novým tématům (třeba energetice?), umí strategicky přemýšlet a má oblibu v logických hrách. Měl by také mít praktickou zkušenost s vedením, kampaně „za účelem dosažení dobré věci“ (týká se oblasti sociální, lidsko-právní, environmentální). Dále je důležité, aby se nebál vystupování v médiích. Měl by také mít „chuť se ponořit do tajů problematiky fosilních paliv a zastaralých uhelných elektráren. A samozřejmě musí plynule psát a mluvit česky a anglicky. Tak znějí podmínky v inzerátu na roční kontrakt.

Zněním popsaného inzerátu se dá vysvětlit, proč se energetičtí experti ekologistických organizací nemohou shodnout s energetiky z praxe. Protože oni experti o skutečné energetice vědí jen málo a nemusí o ní, zdá se, vědět dokonce vůbec nic. Zřejmě proto pak často navrhují opatření, která není možné provést, která jsou příliš drahá v poměru k jejich minimálnímu přínosu, zřejmě proto nejsou schopni vnímat elektrárny a rozvodné sítě jako celek a zřejmě proto jim často uniká, že existují technické i klimatické limity.

Dokud ovšem ekologistické organizace nebudou mít na místech expertů lidi, kteří skutečně problematice rozumí, nemohou být seriózním partnerem ani energetikům, ani poslancům, ani vládám.

DEFINICE EXPERTA PODLE WIKIPEDIE

Výraz expert či expertka (česky specialista či specialistka nebo odborník či odbornice) označuje osobu, která má velké znalosti v nějakém konkrétním oboru. Vedle teoretických znalostí má expert i praktické zkušenosti a průběžně se v oboru dále vzdělává.

Fakt, že někdo má v daném oboru profesionální nebo akademickou kvalifikaci, neznamená nutně, že je v tomto oboru expertem. Na druhé straně se může stát expertem i ten, kdo nemá patřičné formální vzdělání. Označení expert je proto spíše neformální, relativní označení člověka, kterým jeho okolí oceňuje jeho znalosti a zkušenosti v oboru (v přeneseném slova smyslu se může v praxi jednat prakticky o jakýkoliv obor lidské činnosti).

Mohlo by vás zajímat:
Japonci začali těžit na mořském dně
Ve Švýcarsku vyvíjejí elektrogiganta
Podkrušnohorské muzeum opravilo parní těžní stroj