Podvýbor bude řešit povolenky i horní zákon

Zpravodajem horního zákona je komunistický poslanec Leo Luzar. Foto: Leo Luzar

Zítra ve 14 hodin zasedne poprvé po prázdninách sněmovní podvýbor pro energetiku. Poslanci se budou mimo jiné zabývat i novelou horního zákona.

V úvodu jednání předloží zástupci Ministerstva životního prostředí vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a navážou zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, tedy tzv. energetickým zákonem. Zpravodajem je předseda podvýboru Pavel Pustějovský (ANO).

Čtěte také:
Expert: Ovzduší nejvíce škodí rodinné domy
Letecké dopravy se boj proti CO2 netýká?

Poté přijde na řadu vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, který je znám pod označením horní zákon. Ten předloží zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu. Zpravodajem horního zákona je komunistický poslanec Leo Luzar.

Vláda předkládá návrh novely horního zákona s tím, že by mělo být zrušeno pětileté období (tzv. moratorium), po které vláda nemůže svým nařízením měnit sazby úhrad z vydobytých nerostů. Změna se však netýká prvního pětiletého období, které začalo v roce 2017. Zároveň chce stát díky novele eliminovat případné budoucí výdaje ze státního rozpočtu na odstraňování následků hornické činnosti a likvidace dolů a lomů v případě nezodpovědného hospodaření těžebních společností.

Právě v podvýboru pro energetiku tak začíná cesta návrhu Poslaneckou sněmovnou. Kdy se návrh dostane na plénum sněmovny, zatím není jasné. Poté, co bude novela schválena sněmovnou, poputuje do Senátu. Poté bude muset ještě návrh podepsat prezident Miloš Zeman.

Firmy, které v Česku odvádí poplatky z těžby nerostných surovin, odvedly předloni státu a obcím na úhradách z vydobytých nerostů téměř 930 milionů korun. Meziroční nárůst byl více než dvojnásobný. Podle ministerstva průmyslu se ve výši odvodů projevila legislativní úprava, která začala být účinná na začátku roku 2017. Tehdejší vláda v ní schválila dvojnásobné zvýšení výnosu z úhrad z vydobytých nerostů proti výši odváděné v roce 2013. Výjimku tvoří radioaktivní nerosty, ropa a hořlavý zemní plyn, černé uhlí a hnědé uhlí dobývané hlubinným způsobem, kde zůstala výše výnosu zachována.

Mohlo by vás zajímat:
Patami k výbuchu a zavřete oči
O uhlí se často lže
Jsme fosilní civilizace. A ještě dlouho jí budeme