Štýsova dvojčata exkluzivně na iUHLI.cz

Velebudická výsypka

Velebudická výsypka v roce 1970 a stejné místo v podobě mosteckého Hipodromu v roce 2013

Server iUHLI.cz od konce června nabídne na pokračování exkluzivně fotografie mosteckého ekologa a tvůrce rekultivací Stanislava Štýse. Každý týden představíme jeden pár jeho legendárních „dvojčat“, tedy dvě fotografie, jež zachycují krajinu před a po rekultivaci – stejné místo, ale rozdíl v čase desítky let.

Stanislav Štýs je český lesní inženýr, doktor zemědělských a lesnických věd. Šedesát let působí v realizační sféře obnovy těžbou postižených území, je zakladatelem severočeských rekultivací. Celou dobu také těžební a rekultivační tematiku fotografuje. Pro objektivní informaci a osvětu vytvořil světově unikátní rozsáhlý soubor fotodokumentů, který prokazuje nejen vysokou úroveň rekultivací, ale i kulturní vyspělost České republiky.

Hnědouhelné lomy Štýs fotil za provozu a pak proměnu místa po rekultivaci. Rekultivace je v severních Čechách úspěšně realizována již polovinu století, výsledkem jsou desítky tisíc hektarů obnovené krajiny. Přispívá také k výraznému zlepšování životního prostředí regionu.

Názor prezidenta Miloše Zemana na Štýsovy rekultivace zde.

Štýsovy fotografie dokumentují těžbu hnědého uhlí v podkrušnohorské těžební oblasti, která je nejvýznamnějším energetickým centrem České republiky. S těžbou je neodmyslitelně spojena technologicky nutná transformace všech přírodních i sociálních složek dotčené krajiny. Na to navazují ukázky jednotlivých „kroků“, vedoucích k postupné obnově přírodních i sociálních funkcí krajiny. Jsou to ukázky technických prací, jako záchrana ornice, potenciálně vhodných podorničních hornin, rekultivačně žádoucí tvarování výsypek, terénní úpravy výsypek či zbytkových jam lomů, odvodnění, stabilizace území, a na to pak navazuje rozsáhlý soubor agrotechnických opatření směřujících k tvorbě nové orné půdy, luk, ale i ovocných plantáží a vinic.

Názory politiků na rekultivace na Mostecku zde