Chvaletice vypustily mnohem méně emisí

Chvaletická elektrárna v loňském roce stála 48 dní po požáru zauhlovacího zařízení. Foto: Severní energetická

Elektrárna Chvaletice vypustila loni do ovzduší výrazně méně škodlivých látek než v roce 2015. Důvodem byla odstávka dvou bloků kvůli modernizaci a několikatýdenní zastavení provozu po požáru zauhlovacího zařízení.

Elektrárna Opatovice vykázala za minulý rok v některých ukazatelích vyšší, v jiných naopak nižší hodnoty. Vyplývá z údajů Integrovaného registru znečištění (IRZ), které zveřejnilo ministerstvo životního prostředí.

Čtěte také:
Chvaletická elektrárna obhájila certifikát
Sev.en dokončí Chvaletice sama

Elektrárna Chvaletice zahájila modernizaci dvou ze čtyř bloků v březnu 2016, skončit měla v listopadu. Kvůli problémům na straně dodavatelské firmy však stále nebyla dokončena. Provoz elektrárny poznamenal rovněž srpnový požár zauhlovacího mostu a věže, který odstavil na téměř dva měsíce z provozu i zbývající dva bloky.

Skoro na polovinu se meziročně snížily emise oxidů dusíku a síry, zhruba o třetinu emise oxidu uhličitého a polétavého prachu. „Kvůli požáru jsme loni stáli 48 dnů, modernizaci bloků 3 a 4 dokončujeme teprve nyní,“ řekl generální ředitel elektrárny Luboš Pavlas.

Opatovická elektrárna již rekonstruovala čtyři kotle, postavila čtyři nové filtry pevných částic a linku odsíření. Opraven byl hlavní komín i míchací centrum, druhá odsiřovací linka byla v provozu od poloviny roku. Ve srovnání s rokem 2015 vypustila loni elektrárna asi o pětinu oxidu uhličitého a o osm procent oxidů dusíku více, naopak emise oxidů síry a polétavého prachu byly na 45, respektive 61 procentech.

Výroba byla meziročně vyšší, protože převážná část roku 2015 byla ještě ovlivněna ekologickými stavbami. Většinu roku 2016 jsme už provozovali nové odsiřovací linky a tkaninové filtry, což snížilo emise síry a tuhých znečišťujících látek,“ uvedl mluvčí opatovické elektrárny Martin Sýkora.

Vývoj vybraných emisních ukazatelů elektrárny Chvaletice v letech 2015 a 2016 (kg/rok):

2015 2016 rozdíl index 2016/2015
Oxid uhličitý (CO2) 3.413,196.968 2.285,694.590 -1.127,502.378 0,67
Oxidy dusíku (NOx/NO2) 4,379.006 2,361.819 -2,017.187 0,54
Oxidy síry (SOx/SO2) 2,919.896 1,688.173 -1,231.723 0,58
Polétavý prach (PM10) 259.063 189.197 -69.866 0,73

zdroj: IRZ

Vývoj vybraných emisních ukazatelů elektrárny Opatovice v letech 2015 a 2016 (kg/rok):

2015 2016 rozdíl index 2016/2015
Oxid uhličitý (CO2) 1.467,416.000 1.792,259.000 324,843.000 1,22
Oxidy dusíku (NOx/NO2) 1,688.034 1,820.059 132.025 1,08
Oxidy síry (SOx/SO2) 6,142.013 2,766.474 -3,375.539 0,45
Polétavý prach (PM10) 101.288 62.226 -39.062 0,61

zdroj: IRZ

Mohlo by vás zajímat:
Nové Komatsu: Pohroma pro řidiče dumperů
Ve Švýcarsku vyvíjejí elektrogiganta
Mobil ušitý horníkům na míru